28.1 C
Willemstad
• donderdag 11 augustus 2022

Laatste reacties


Widget not in any sidebars

Ingezonden | Hindervergunning incinerator Parkietenbos: rechter tikt onbehoorlijke Arubaanse overheid nogmaals op de vingers

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Anouk Balentina aan het woord.

In een Kort Geding van augustus 2020 dat aangespannen was door buurtbewoner mw. Anouk Balentina, tikte de civiele rechter de overheid op de vingers en werd aan deze bevolen om de verdere oprichting en het verder al dan niet testmatig in bedrijf stellen van de incinerator per onmiddellijk te staken en gestaakt te houden tot het moment dat het Land een hindervergunning heeft verkregen.

Het onrechtmatig handelen van het Land jegens Balentina en (onder meer) haar gezin werd in voornoemde vonnis bekrachtigd.

Op 6 juli jongstleden gaf ditmaal ook de LAR-(bestuurs)rechter de overheid wederom een tik op de vingers door opdracht te geven om binnen drie maanden inhoudelijk antwoord te geven op het bezwaar dat Balentina heeft ingediend met betrekking tot de verleende hindervergunning voor de incinerator.

Reeds in 2020, toen het proces tot verlening van een hindervergunning voor de inwerkingtreding van de incinerator door de overheid begon, protesteerde Balentina al, samen met tachtig anderen, tegen de conceptvergunning. Die vergunning werd vervolgens stiekem door de overheid verleend zonder dat iemand op de hoogte werd gesteld. Pas toen door middel van een zogenaamd Lob-verzoek (Landsverordening openbaarheid van bestuur) Balentina informatie verzocht over de voortgang van het toekennen van de vergunning, bleek deze inmiddels zonder enige openbaarmaking al verleend te zijn.

Balentina ging hiertegen gemotiveerd in bezwaar. Echter, de overheid vond het niet nodig om op dit bezwaar te reageren en liet de wettelijke termijn gewoon voorbijgaan. Volgens de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) wordt niet reageren geclassificeerd als een zgn. “fictieve weigering”, waartegen beroep bij de LAR-rechter mogelijk is. Dat heeft Balentina ook gedaan.

De LAR-rechter gaf de overheid vervolgens een termijn om met een verweer te komen tegen het beroepschrift van Balentina. Maar, ook nu weer vond de overheid het niet nodig om verweer te voeren. De LAR-rechter oordeelde vervolgens op 6 juli 2022 dat het beroep van Balentina gegrond is en gaf de overheid de opdracht om binnen drie maanden daadwerkelijk een beslissing te nemen op het bezwaar dat Balentina indertijd had ingediend.

De tactiek van niets doen door de overheid geeft hooguit vertraging in het proces, maar uiteindelijk dwingt de rechter het bestuur toch om, op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur, inhoudelijk en gemotiveerd te reageren op een bezwaar.

Er zijn wel enkele kanttekeningen te maken over deze uitspraak. Immers, de LAR-rechter had in beginsel bij de gegrondverklaring van het beroep niet terug hoeven te verwijzen naar de overheid voor nadere inhoudelijke behandeling van het bezwaar. De Arubaanse LAR stelt in artikel 9 namelijk expliciet dat een fictieve weigering, dus het uitblijven van een beschikking, wordt gelijkgesteld met een afwijzende beschikking. Het had dus gewoon het uitvoerig gemotiveerde beroep kunnen toetsen aan de blote afwijzing van het beroep.

En gewoon de eis in beroep dat de incinerator gesloten moest worden kunnen toewijzen. Nu zal het proces wederom van voren af aan moeten beginnen waarbij al bijna met zekerheid gesteld kan worden dat de overheid het proces weer op allerlei wijzen zal proberen te vertragen en te frustreren.

Ook het feit dat bij de terugverwijzing niet door de LAR-rechter voorzien is in een dwangsom die verbeurd wordt bij nalaten om binnen de gestelde drie maanden te beslissen, hetgeen in het verzoekschrift uitdrukkelijk is verzocht door Balentina, geeft de overheid wederom de kans om weer niets te doen en de deadline te negeren. Dan treedt wederom een fictieve weigering in en moet wederom de weg via de LAR-rechter gelopen worden.

Daarmee wordt een inhoudelijke behandeling van het probleem, namelijk de eis om de incinerator te sluiten omdat deze niet voldoet aan wet- en regelgeving en door deze operatie de mensenrechten van Balentina en andere buurtbewoners, zoals een schoon en leefbaar milieu, ernstig worden geschonden, alleen maar weer uitgesteld door toepassing van processuele vertragingstactieken.

Hoe dan ook is de overheid nu aan zet. Laten we hopen dat zij zich nu toch wel behoorlijk zal gedragen en de spelregels in acht zal nemen. Wees er in ieder geval zeker van dat de strijd om de incinerator te sluiten nog in volle gang is.

mr. Anouk Balentina
Aruba, 13 juli 2022

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken


Widget not in any sidebars
- Advertentie -

DKR | Knipselkrant Curaçao plat door cyberaanvallen

Dossier Koninkrijksrelaties Willemstad – Aanhoudende cyberaanvallen hebben de Knipselkrant Curaçao platgelegd. Het is de redactie al een week lang niet gelukt nieuwe berichten te plaatsen. De site is...

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra